Všeobecná Pravidla a podmínky platformy CredoWeb

1. Vítejte na stránce CredoWeb

Naše mise

Posláním CredoWeb je propojit všechny účastníky v oblasti zdravotní péče (pacienti, lékaři, firmy). Platforma nabízí různorodé komunikační nástroje a řešení pro všechny uživatele a má za cíl být digitálním prostorem, kde si uživatelé vyměňují kvalitní lékařské informace.

2. Smlouva

Buďte informováni, že při používání, přístupu a / nebo registraci na těchto stránkách a našich službách uzavíráte právně závaznou smlouvu (i když používáte naše služby jménem společnosti).

a) Pokud používáte služby www.credoweb.co.cz, uzavíráte právně závaznou smlouvu se společností CredoWeb EOOD (dále jen "CredoWeb");

b) Tato "Smlouva" zahrnuje tyto smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, zásady používání cookies a další výrazy, které vám budou zobrazeny v okamžiku, kdy poprvé použijete některé funkce, které mohou být čas od času upraveny společností CredoWeb. Pokud nesouhlasíte s touto Smlouvou, NEREGISTRUJTE SE a NEVSTUPUJTE ani jinak nepoužívejte tyto webové stránky a žádné z našich Služeb;

c) Tato Smlouva se vztahuje jak na registrované uživatele našich služeb, dále nazýváni "Členové", tak na neregistrované uživatele - "Návštěvníci“. Pojem "Uživatel" se vztahuje jak na Členy, tak i na Návštěvníky;

d) Chcete-li používat Služby, souhlasíte s tím, že musíte mít "Minimální věk“. „Minimální věk" znamená minimální věk podle místních právních předpisů, tedy věku 18 let. Služby však nejsou určeny pro osoby mladší 16 let.

3. CredoWeb se stará o vaše osobní údaje

Když se zaregistrujete jako člen platformy CredoWeb, dáváte svůj výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů včetně jejich použití pro CredoWeb v rámci těchto Smluvních podmínek a samostatných Zásad ochrany osobních údajů, které byste měli pečlivě přečíst.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů .

Společnost CredoWeb podnikne veškeré přiměřené a zákonné úsilí o ochranu osobních údajů uživatelů.

Navíc pomocí platformy CredoWeb dáváte souhlas s používáním souborů cookies ve vašem prohlížeči. Více informací o cookies najdete v bodě 4.

4. Cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, uložené v prohlížeči na pevném disku počítače. Soubory cookies, používané společností CredoWeb, neukládají žádné osobní údaje.

Další podrobnosti o souborech cookies naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies zde .

5. Pravidla, které očekáváme, že budete jako uživatele CredoWeb dodržovat

5.1. Vaše členství v platformě

Tato práva a povinnosti se vztahují na všechny členy a všechny typy uživatelských profilů, které jsou k dispozici na platformě CredoWeb – osobní profily, profesionální profily a firemní profily.

a) Váš členský profil na platformě CredoWeb je bezplatný. Prémiové služby jsou k dispozici pro některé uživatelské profily a mohou vyžadovat platbu. Společnost CredoWeb vás bude informovat o veškerých platbách před tím, než se zavážete k jakýmkoli prémiovým službám a máte právo rozhodnout se, že tyto služby nebudete používat.

b) Chcete-li se stát členem platformy CredoWeb, požádáme Vás o vyplnění registračního formuláře, který poskytuje CredoWeb s vašimi osobními údaji, abyste souhlasili s těmito smluvními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a zásadami cookies. Další informace mohou být vyžadovány, pokud se zaregistrujete s profesionálním nebo firemním profilem.

c) Na platformě CredoWeb nebudete vytvářet více než jeden osobní profil a na platformě CredoWeb nebudete vytvářet falešné identity.

d) Poskytnete přesné informace o svém profilu a aktualizujete ho po celou dobu trvání vašeho členství.

e) Nebudete vytvářet bez svolení profil nebo užívat profil kohokoliv jiného než svůj.

f) Pokud CredoWeb zruší váš účet, nebudete bez svolení CredoWeb vytvářet další.

g) Heslo nebudete sdílet ani dělat nic jiného, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho profilu.

h) Váš profil (včetně jakékoli stránky) nebudete převádět nikomu bez předchozího písemného souhlasu.

i) V případě, že vyberete jméno nebo podobný identifikátor pro (pseudonym) svůj profil nebo stránky, vyhrazujeme si právo jej odstranit nebo získat zpět, pokud se domníváme, že je nevhodný (například když si majitel ochranné známky stěžuje na uživatelské jméno, vztahující se ke skutečnému jménu uživatele).

j) Souhlasíte s tím, abyste platformu CredoWeb respektovali a nepředstavovali nevhodný, nepřesný nebo nevhodný obsah.

k) Pokud máte profesionální nebo firemní profil, musíte při používání platformy a služeb CredoWeb dodržovat všechny příslušné profesní kodexy T na úrovni vašeho oboru.

l) Nebudete zkreslovat vaše aktuální nebo předchozí pozice a kvalifikaci, vztahy s osobou nebo subjektem.

m) Nebudete posílat spam, nebo jinou nevyžádanou komunikaci jiným osobám.

n) Nebudete jednat protiprávně, ohavně, zneužívajícím, obscénním, diskriminačním nebo jinak nepřípustným způsobem.

o) Nebudete zveřejňovat nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, "nevyžádanou poštu", "řetězové dopisy", "pyramidová schémata" nebo jakoukoli jinou formu nepovoleného zneužití společností CredoWeb.

p) Souhlasíte s tím, že společnost CredoWeb si vyhrazuje právo převést své práva a povinnosti vůči uživatelům částečně nebo úplně na třetí stranu.

Máte právo kdykoli ukončit tuto dohodu v souladu s odstavcem 9

Jste zodpovědní za veškeré informace, obsah a akce, spojené s vaším profilem. Pokud máte podezření, že se někdo pokouší ohrozit váš profil, musíte okamžitě informovat CredoWeb.

Profesionální a firemní profily podléhají ověřovací proceduře společnosti CredoWeb. CredoWeb však nemůže zaručit identitu všech profilů pomocí platformy. Jste odpovědní za způsobené škody, pokud si nárokujete profesionální nebo obchodní profil, aniž byste měli právo tak učinit.

5.2 Oznámení, servisní zprávy a reklama

Reklamy jsou velkou součástí udržování našich služeb..

Chcete-li kontrolovat a omezit, jaké zprávy od nás obdržíte na e-mail, přečtěte si nastavení svého profilu. .

5.3. Zprávy a sdílení

Naše služby umožňují odesílání zpráv a sdílení informací mnoha způsoby, jako je váš profil, obsah (články, stavové příspěvky, komentáře, galerie, sdílení) a interní rychlé zprávy. Informace a obsah, který sdílíte nebo zveřejňujete, mohou být viděny jinými členy nebo, pokud jsou veřejné, Návštěvníky. Tam, kde jsou k dispozici nastavení, CredoWeb ctí vaše rozhodnutí o tom, kdo vidí obsah nebo informace. Upozorňujeme, že některé služby jsou ve výchozím nastavení soukromé a jsou viditelné pouze adresátům.

CredoWeb není povinen publikovat na naší platformě žádné informace ani obsah a může ji podle našeho výhradního uvážení odstranit s upozorněním nebo bez upozornění.

5.4. Udržujte naši platformu a vaše informace v bezpečí

Cílem CredoWeb je udržet naši platformu v bezpečí, ale nemůže ji zaručit. Požádáme vás, abyste pomohli udržet platformu CredoWeb v bezpečí podle vašich nejlepších schopností:

a) Pokuste se udržet váš profil v bezpečí (1) zkuste zvolit silné a bezpečné heslo; (2) udržujte své heslo v bezpečí a důvěrné; (3) ohlaste podezření, že někdo má nebo se pokouší získat přístup k vašemu profilu; (4) oznamte jakékoliv podezření, že někdo dělá nebo se snaží ohrozit bezpečnost na platformě CredoWeb.

b) Nebudete shromažďovat obsah ani informace uživatelů nebo jinak přistupovat k platformě CredoWeb pomocí automatizovaných prostředků (jako jsou sklízející roboti, roboti, pavouci nebo stahovači) bez výslovného souhlasu společnosti CredoWeb.

c) Na platformě CredoWeb se nebudete zabývat nezákonným marketingem, jako je pyramidový systém.

d) Nebudete odesílat nic, co by obsahovalo softwarové viry, červy nebo jiné škodlivé softwarové programy.

e) Nebudete žádat o přihlašovací údaje ani o přístup k profilu, který patří někomu jinému.

f) Nebudete obtěžovat, zneužívat nebo poškozovat jiné uživatele.

g) Platformu CredoWeb nebudete používat k provádění nezákonných, zavádějících, škodlivých nebo diskriminačních nebo podobných akcí.

h) Neuděláte nic, co by mohlo znemožnit, přetížit nebo narušit správnou práci nebo vzhled platformy CredoWeb, jako je odmítnutí služby, útok nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce platformy CredoWeb.

i) Nezúčastníte se "chovu", "zrcadlení" nebo jinak simulující vzhled nebo funkci platformy.

j) Nebudete (1) naznačovat nebo prohlašovat, že jste přidruženi k CredoWeb; (2) Pronajímat, leasovat, půjčovat, obchodovat, prodávat přístup k platformě nebo související údaje; (3) nebo zpeněžit Služby CredoWebs nebo jinou vlastnost platformy bez výslovného souhlasu CredoWeb.

k) Nebudete se hluboce propojovat s našimi službami za jiným účelem než podporovat váš profil nebo stránku na platformě CredoWeb bez výslovného souhlasu CredoWeb.

l) Nesmíte ulehčit ani podporovat žádné porušení těchto Smluvních podmínek nebo našich zásad.

5.5. Ochrana ostatních uživatelských práv

Uživatelé jsou povinni respektovat a chránit ostatní práva uživatelů platformy CredoWeb:

a) Neodesíláte obsah ani neprovedete žádnou akci na platformě CredoWeb, která porušuje nebo poruší práva někoho jiného nebo jinak poruší zákon.

b) Nebudete kopírovat ani používat informace, obsah ani data jiných uživatelů, které jsou k dispozici na platformě CredoWeb, pokud nemáte výslovný souhlas vlastníka autorských práv nebo duševních práv s ohledem na tyto informace / údaje.

c) Neodstraňujete žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách ani jiných vlastnických právech obsažená v obsahu platformy CredoWeb.

d) Nezveřejníte informace, které nemáte právo zveřejnit, porušovat duševní vlastnictví nebo jiná práva společnosti CredoWeb nebo jiných osob nebo společností bez jejich výslovného souhlasu.

5.6. Práva k duševnímu vlastnictví

CredoWeb si vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví na platformě (včetně log a jiných ochranných známek, služebních značek, grafiky nebo registrovaných ochranných známek společnosti CredoWeb, technického nebo intelektuálního know-how):

a) Nebudete používat autorská práva nebo ochranné známky společnosti CredoWeb ani žádné zaměnitelné ochranné známky, s výjimkou předchozího výslovného písemného souhlasu.

b) Nebudete kopírovat ani používat informace, obsah ani data na platformě CredoWeb s výjimkou předchozího výslovného písemného souhlasu.

c) Nebudete kopírovat, upravovat ani vytvářet odvozená díla platformy CredoWeb, služeb nebo jakékoli související technologie s výjimkou předchozího výslovného písemného souhlasu.

d) Nebudete provádět zpětné zpracování, rekompilaci, rozebírání, dešifrování nebo jiný pokus o odvození zdrojového kódu platformy nebo jakékoli související technologie nebo její části.

e) Nebudete odebírat žádná práva CredoWeb, obchodní známky nebo jiná vlastnická práva, obsažená v naší platformě nebo obsahu v rámci platformy.

6. Vaše práva jako uživatel

6.1. Sdílení obsahu na platformě CredoWeb

Mezi vámi a CredoWeb vlastníte obsah a informace, které zveřejňujete na platformě CredoWeb a řídíte, kdo vidí váš obsah pomocí možností cílení při publikování informací (např. Články, aktualizace stavu, události, kontaktní informace). Poskytujete společnosti CredoWeb pouze neexkluzivní licenci na celosvětové, převoditelné a sub licenční právo používat, kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat a zpracovávat informace a obsah poskytovaný prostřednictvím Platformy společnosti CredoWeb bez dalšího souhlasu, oznámení a / nebo odškodnění vám nebo ostatním. Tato práva jsou omezena následovně:

a) Tuto licenci můžete ukončit pro konkrétní obsah smazáním takového obsahu z platformy CredoWeb nebo obecně tím, že svůj profil ukončíte v rámci platformy CredoWeb kromě (a) do té míry, do jaké jste ji sdíleli s ostatními jako součást platformy a zkopírovali nebo je uchovává a (b) po dobu, kterou je potřeba odstranit ze zálohovacích a jiných systémů.

b) CredoWeb nezahrnuje váš obsah do inzerátů pro produkty a služby ostatních (včetně sponzorovaného obsahu) jiným osobám bez vašeho samostatného souhlasu. Máme však právo, bez náhrady vám nebo ostatním, poskytovat reklamu v blízkosti vašeho obsahu a informací.

c) CredoWeb obdrží váš souhlas, pokud CredoWeb chce dát ostatním právo zveřejnit váš obsah mimo platformu. Ostatní uživatelé však mohou mít přístup k vašemu obsahu a informacím a sdílet je v souladu s viditelností, kterou jste uvedli ve své platformě CredoWeb.

d) Zatímco CredoWeb může upravovat a formátovat změny obsahu (například překlad, změnu velikosti, rozvržení nebo typu souboru nebo odstranění metadat), CredoWeb nezmění význam vašeho výrazu.

Chcete-li udržet obsah v Platformě CredoWeb relevantní pro uživatele a v souladu s platnými právními předpisy, souhlasíte s následujícími podmínkami:

a) Společnost CredoWeb může přistupovat, ukládat a používat jakékoli informace, které poskytnete v souladu s těmito Smluvními podmínkami, zásadami ochrany soukromí a zásadami cookies.

b) Platforma CredoWeb je sociální médium pro zdravotnická témata a obsah na ní by se měl týkat pouze témat zdravotní péče.

c) poskytovat pouze obsah nebo informace, pokud to neporušuje zákony ani práva někoho (např. práva duševního vlastnictví nebo porušení smlouvy).

d) Rozhodné právo nesmí povolit veřejnosti reklamu léků na předpis. Souhlasíte s tím, že pokud zveřejníte obsah nebo informace o lécích na předpis, zaměříte se pouze na lékaře. Pokud si nejste jisti, zda je Váš obsah nebo informace o léku na předpis, co znamená reklama nebo jak správně zaostřit svůj obsah, můžete kontaktovat CredoWeb pro další informace.

e) Dodržením těchto Smluvních podmínek a registrací na platformě CredoWeb souhlasíte také s tím, že vaše informace o vašem profilu budou pravdivé. Společnost CredoWeb může být podle zákona povinna omezit a / nebo odstranit určité informace nebo obsah z platformy.

f) Předkládáním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se našich služeb na CredoWeb souhlasíte s tím, že společnost CredoWeb může používat a sdílet (ale nemusí) takovou zpětnou vazbu pro jakýkoli účel bez náhrady.

6.2. Další obsah

Používáním platformy CredoWeb se můžete setkat s obsahem nebo informacemi, které mohou být nepřesné, neúplné, zpožděné, zavádějící, nelegální, urážlivé nebo jinak škodlivé. CredoWeb obecně nehodnotí obsah poskytovaný našimi členy. Souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za obsah nebo informace třetích stran (včetně ostatních členů) nebo za škody způsobené používáním nebo spoléháním na ně.

6.3. Limity

CredoWeb má právo změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli službu. CredoWeb není povinen ukládat, udržovat nebo poskytovat vám kopii jakéhokoli obsahu nebo informací, které jste vy nebo ostatní zveřejnili na její platformě.

CredoWeb si vyhrazuje právo omezit používání platformy, včetně počtu vašich kontaktů a možnosti kontaktovat ostatní členy. CredoWeb si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš profil, pokud se CredoWeb domnívá, že byste mohli být porušením této smlouvy nebo zákona nebo zneužíváte platformu.

Platforma CredoWeb obsahuje informace v oblasti zdravotní péče. CredoWeb nicméně nedoporučuje žádnou léčbu ani lékařskou pomoc. Pro některé z vašich zdravotních stavů musíte vyhledat poradce od autorizovaného lékaře.

7. Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

SNAŽÁÍME SE UDRŽOVAT PLATFORMU CREDOWEB V CHODU, BEZ CHYB A BEZPEČNOU, ALE POUŽÍVEJTE JI NA VLASTNÍ RIZIKO. POSKYTUJEME PLATFORMU CREDOWEB PODLE ZÁKLADU "JAK LEŽÍ" A "JAK JE K DISPOZICI" BEZ VÝSLOVNÝCH ANEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PŘÍPADU. NEZARUČUJEME, ŽE PLATFORMA CREDOWEB BUDE VŽDY BEZPEČNÁ, ZABEZPEČENÁ NEBO BEZ CHYBY NEBO ŽE PLATFORMA CREDOWEB BUDE VŽDY FUNKČNÍ BEZ ZNEČIŠTĚNÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO IMPERFEKCIÍ. CREDOWEB NENÍ ODPOVĚDN ZA AKCE, OBSAH, INFORMACE NEBO ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A ZBAVUJETE NÁS, NAŠEHO ŘEDITELE, ÚŘEDNÍKY, ZAMĚSTNANCE A AGENTY Z NÁROKŮ A ŠKOD, ZNÁMÝCH A NEZNÁMÝCH, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO PŘIPOJENÝCH S JAKÝMKOLIV NÁROKEM, KTERÝ MÁTE NA TŘETÍ STRANY.

V ROZSAHU POVOLENÉM PODLE ZÁKONA (A I KDYŽ SE CREDOWEB PŘIJAL DO OSOBITNÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY, ZE KTERÉ VYPLÍVÁ NÁROK Z TÉTO SMLOUVY), CREDOWEB (A TI KTEŘÍ S CREDOWEBEM PORUŠÍ POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB) NEPOSKYTUJÍ VÁM NEBO JINAK ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PRAVIDELNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV ZTRÁTY ÚDAJŮ, PŘÍLEŽITOSTÍ, REPUTACE, ZISKU NEBO PŘÍJMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K SLUŽBÁM (VYPLÝVAJÍCÍ ZÁKONNÉ NEBO ODDĚLOVACÍ PROHLÁŠENÍ, VYČLENĚNÍ NEBO ZTRÁTY, POUŽÍVÁNÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH INFORMACÍ NEBO OBSAHU).

PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEMŮŽE POVOLIT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JEJÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEDZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT.

8. Pozměňovací návrhy

Čas od času můžeme změnit tyto Zásady užívání Cookies a/nebo měnit/aktualizovat naše Pravidla a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Pokud provedeme jakoukoliv změnu, oznámíme to prostřednictvím našich služeb a / nebo jinými způsoby, abychom vám mohli poskytnout příležitost prověřit změny dříve, než začnou fungovat. Pokud nadále používáte naše služby po uplynutí výpovědní lhůty a změny nabydou účinnosti, znamená to, že souhlasíte se změněnými / aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů a / nebo Smluvními podmínkami a zásadami používání cookies.

Pokud nesouhlasíte s těmito změnami, musíte přestat používat Platformu a ukončit své členství podle str. 9 Ukončení.

9. Ukončení

9.1. Ukončení

Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit jednoduše tím, že ukončíte používání našich služeb a / nebo ukončíte svůj účet zasláním e-mailu na adresu support@credoweb.co.cz. Při ukončení ztrácíte právo na přístup nebo používání platformy.

9.2. Výpověď od společnosti CredoWeb

CredoWeb může tuto Smlouvu vypovědět zasláním e-mailu v následujících případech:

a) Pokud společnost CredoWeb přestane provozovat platformu.

b) Pokud se CredoWeb domnívá, že poskytnete nepravdivé informace o vašem profilu nebo obsahu, nebo že jste pod "minimálním věkem", abyste mohli používat Platformu.

c) Pokud se CredoWeb domnívá, že porušujete své závazky vyplývající z členství.

d) Pokud se CredoWeb domnívá, že porušujete práva jiných osob nebo ohrožujete bezpečnost platformy CredoWeb nebo jiných.

e) Používáte-li služby Premium a nezaplatíte příslušné poplatky podle vaší samostatné písemné smlouvy.

f) Pokud porušíte tyto smluvní podmínky jiným způsobem.

9.3. Toto ukončení nemůže mít vliv na následující:

a) naše práva používat a zveřejňovat vaše připomínky;

b) uživatelská práva na další sdílení obsahu a informací, které jste sdíleli prostřednictvím platformy, v rozsahu kopírovaném nebo znovu sdíleném před ukončením;

c) body 6, 9 a 10 této dohody;

d) Jakékoli částky, které má jedna ze stran před ukončením smlouvy, jsou dluženy po ukončení.

10. Řešení sporů

a) Veškerá ustanovení se řídí českým právem, aniž by se jednalo o konflikt zákonů.

b) Jakýkoli spor týkající se těchto Podmínek bude řešen přátelsky a rozhodne se v souladu s českým právem.

c) Pokud někdo uplatní nárok vůči společnosti CredoWeb v souvislosti s vašimi činnostmi, obsahem nebo informacemi na platformě CredoWeb, odškodníte nás a bude nám neškodné vůči všem škodám, ztrátám a výdajům jakéhokoli druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) související s takovým nárokem.